Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Jaunuoliai LT, UAB yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Jaunuoliai LT, UAB, juridinio asmens kodas 302434774, adresas V.Žalkevičiaus g. 13-17, Vilnius 10109, el. paštas info@jaunuoliai.lt.
  1.3. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.
  1.4. Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:
  1.4.1. kaip naudojame Jūsų asmens duomenis;
  1.4.2. kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims;
  1.4.3. kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis;
  1.4.4. rinkodaros pranešimai;
  1.4.5. Jūsų teisės;
  1.4.6. kaip naudojame slapukus;
  1.4.7. vaikų asmens duomenų tvarkymas;
  1.4.8. Privatumo politikos pakeitimai;
  1.4.9. kaip su mumis susisiekti.
  1.5. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
  1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums el. paštu info@jaunuoliai.lt.

  2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
  Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais būdais – tai priklauso nuo informacijos pobūdžio ir nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės. Toliau pateiktose lentelėse išsamiai aprašomas jų naudojimas, apžvelgiant ir pagrindžiant mūsų atliekamus veiksmus.

  Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame?
  2.1. Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
  Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.
  Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos. Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el.paštu info@jaunuoliai.lt.
  Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.
  Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus)metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.
  Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus. Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, el. laiškus
  ar pranešimus per mūsų programėles. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad žinotumėte, kada užsakytos prekės bus pristatytos). Tuo tarpu apklausos paslaugų informaciją apie užsakymą ir apklausas paslaugų kokybei įvertinti. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1(vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos. Kokybei įvertinti mums reikalingos siekiant teisėto intereso gerinti mūsų paslaugų kokybę (Jūs galite bet kada atšaukti tokių anketų gavimą kreipdamiesi el. paštu info@jaunuoliai.lt arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške).
  Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvel-
  giant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Jaunuoliai LT, UAB.

  2.2. Informacija apie Jūsų interesus, gyvenamąjį miestą, lytį ir gimimo datą
  Siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).
  Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims.
  Taikydami klientų segmentavimo strategiją.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus)metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.
  Tokiu būdu siekiame geriau patenkinti Jūsų interesus. Vietoj bendrų pranešimų Jums bus siunčiama tik informacija Jus dominančiomis temomis. Siųsdami Jums el. paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums padeda gerinti mūsų paslaugų kokybę. (Jūs galite bet kada atšaukti tokių anketų gavimą kreipdamiesi el. paštu info@jaunuoliai.lt, arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške).

  2.3. Jūsų mokėjimo informacija
  Priimdami ir grąžindami pinigus.
  Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Jūsų duomenis šiam tikslui
  saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt)metų nuo operacijos atlikimo dienos. Mokėjimo kortelės duomenys.
  Jūsų sutikimu saugome mokėjimo kortelės duomenis. Šiuos duomenis saugosime visą Jūsų paskyros
  galiojimo laiką arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Tai darome Jūsų patogesniam apsipirkimui.
  Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Jaunuoliai LT, UAB.

  2.4. Jūsų bendravimo su mumis istorija
  Jūsų perduota informacija, el. paštu.
  Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsau-
  goti mūsų interesus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti
  įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės. Galų gale juk Jūs tikitės iš mūsų aukščiausio lygio aptarnavimo. Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos.
  2.5. Pirkimo ir veiksmų istorija
  Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine. Parduodami Jums prekes.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).
  Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros
  dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).
  Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).
  Siųsdami el. laiškus dėl palikto pirkinių krepšelio.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog Jūsų pirkinių krepšelyje yra palikta prekė. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas. 2 (dvejus)metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.
  Siųsdami personalizuotus el. laiškus.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.
  Tokiu būdu siekiame patenkinti Jūsų poreikius, atspindėti Jūsų interesus ir užtikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.
  Siųsdami Jums el. paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus)metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums padeda gerinti mūsų paslaugų kokybę (Jūs galite bet kada atšaukti tokių anketų gavimą kreipdamiesi el. paštu info@jaunuoliai.lt.
  2.6. Informacija apie Jūsų įrenginį
  Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine.
  Siekdami patobulinti savo interneto svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus). Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malo-
  nesnę pirkimo patirtį. 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).
  Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę.
  Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Jaunuoliai LT, UAB.

  2.7. Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksilus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.
  2.8. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.
  2.9. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

  3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME DUOMENŲ GAVĖJAMS
  Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.
  3.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams, kurie mums yra svarbūs, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:
  3.1.1. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
  3.1.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti,pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
  3.1.3. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.
  3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.
  3.3. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai užtikrintos Jūsų teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

  4. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
  Kartais mes negalime nurodyti konkretaus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio. Pavyzdžiui, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums taikomų teisės aktų reikalavimus, taip pat apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.

  5. RINKODAROS PRANEŠIMAI
  5.1. Jums sutikus, el. paštu, SMS žinutėmis Jums galime siųsti rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.
  5.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš jaunuoliai.lt.
  Tai galite padaryti:
  5.2.1. bet kuriame el. laiške spustelėję rinkodaros pranešimų prenumeratos atšaukimo nuorodą;
  5.2.2. susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo centru.
  5.2.3. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenis, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.
  5.3. Atsisakius rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau teikiama.

  6. JŪSŲ TEISĖS
  Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
  6.1. Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:
  6.1.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
  6.1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
  6.1.3. teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome
  (nors daugelį jų galite ištaisyti prisijungę prie savo paskyros);
  6.1.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);
  6.1.5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  6.1.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  6.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą;
  6.1.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
  6.1.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
  6.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums adresu info@jaunuoliai.lt
  6.3. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi el. paštu info@jaunuoliai.lt
  6.4. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
  6.5. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
  6.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso ; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės akų reikalavimų. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba
  ginti teisinius reikalavimus. Šios Jūsų teisės taip pat neįgyvendinsime, jei mūsų arba trečiosios šalies interesai yra svarbesni už Jūsų pagrindines teises ir laisves.
  6.7. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens
  duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
  6.8. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  6.9. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.
  6.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
  6.10.1. Jūsų sutikimas arba
  6.10.2. sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
  6.11. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
  6.12. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.
  6.13. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

  7. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS
  7.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.
  7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
  7.3. Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:
  7.3.1. Išoriniai šaltiniai;
  7.3.2. Naršyklės nustatymai;
  7.3.3. Mūsų interneto svetainės slapukai.
  7.4. Trečiųjų šalių interneto svetainės
  7.4.1. Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.
  7.4.2. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

  8. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  8.1. Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims.
  8.2. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

  9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  9.1. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.
  9.2. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

  10. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI
  10.1. Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, kad galėtume dirbti geriau).
  10.2. Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:
  10.2.1. turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šią privatumo politiką;
  10.2.2. norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;
  10.2.3. norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.
  10.3. Jūs galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@jaunuoliai.lt.